top of page

Aktivoi kaikki.100% osallistaminen.

Image by: Sara Estlander

Haastamme perinteisen tavan

kehittää johtajuutta ja tiimityötä

Luomme muutoksen törmäyttämällä afrikkalaisen rytmikulttuurin vuosisatoja testattua sosiaalista nerokkuutta, nykyaikaisia johtamismenetelmiä sekä viimeisintä sosiaali- ja kognitiotieteellistä tutkimusta.

Millaisia uusia mahdollisuuksia afrikkalainen rummutus tuo organisaation kehittämiseen?

 

Perinteinen länsiafrikkalainen rummutus rohkaisee avoimuteen ja osallistumiseen. Se tuo ihmiset yhteen. Sen sisäinen dynamiikka tarjoaa jokaiselle ainutlaatuisen mahdollisuuden antaa panoksensa ja tulla samanaikaisesti kuulluksi osana kokonaisuutta.

 

Tilanteessa joustavasti eläminen ja oman rytmin pitäminen luovat voimakkaan positiivisen jännitteen afrikkalaiseen kyläjuhlaan. Rumpaleiden toiminnassa keskeistä ovat toimiva yhteistyö ja toisten kannustaminen. He ovat erityisen nopeita sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja säilyttävät samalla yhteisen päämäärän tilaisuuden onnistumisesta.

 

Näetkö yhteyden omaan työhösi? Lue edelleen.

 

Mestarirumpali saa ryhmänsä parhaan potentiaalin käyttöön keskittymällä vuorovaikutukseen ja motivoimalla kaikki yhteistyöhön. Yksilön luovaa ilmaisua kannustetaan ja se kanavoidaan välittömästi palvelemaan yhteistä hyvää.

 

Tämän päivän organisaatiot tarvitsevat yhä kasvavassa määrin näitä samoja ominaisuuksia pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa tai parhaan julkisen palvelun tarjoamisessa. Talking Drum metodi mahdollistaa jaetun ja jokaista koskettavan kokemuksen afrikkalaisen musiikkiperinteen sosiaalisesta viisaudesta.

 

Tarjoamme ainutlaatuisen pelikentän haasteiden kohtaamiselle luonnollisella, inspiroivalla ja kohottavalla tavalla.

Työkalut

 • Djembe. Suosittu ja monikäyttöinen käsirumpu Länsi-Afrikasta

 • Dundunit. Melodiset ja matala-ääniset bassorummut

 • Kevyet lyömäsoittimet, helistimet

 

Uudista tapasi oppia

Pelkkä uusi tieto ei riitä käyttäytymisen muutokseen. Uuden tiedon lisäksi tarvitaan henkilökohtainen kokemus muuttamaan mindset ja tavat.


Talking Drum valmennusmetodilla kehität työelämää kokonaisvaltaisessa oppimisprosessissa. Kognitiivisten ja kokemuksellisten menetelmien leikkauspisteessä luot muutosvoimaisia yhteyksiä tunteen ja älyn välille. Live -kokeilulla uusi tieto voidaan testata ja arvioida dynaamisesti. Syvennämme prosessia vuorottaisen tekemisen ja reflektoinnin kautta. Oivallukset syntyvät tekemällä.


 

Luo uusi merkitys
 

Organisaation kulttuuriseen muutokseen tarvitaan yhteisiä kokemuksia. Jaetun kokemuksen kautta uusi tieto saadaan yhteisesti tulkittavaksi. Kokemuksellinen valmennuksemme luo vuorovaikutteisen tilan, jossa muutosmyönteisyyttä tuetaan. Uuden merkityksen luominen mahdollistuu. Anna onnistumisesi kasvaa yhteiseksi grooveksi.

​Talking Drum tehostaa ja uudistaa johtamista ja tiimityötä SOUND-konseptin ja Dynaaminen Organisaatio -mallin avulla.

SOUND -konsepti

Valmennuksessa hyödynnät SOUND -konseptia, joka tuo länsiafrikkalaisen rytmikulttuurin parhaat puolet organisaatioiden hyödynnettäväksi. Kokemuksellisen kokonaisuuden elementtejä ovat
 

 • Providing Space

 • Opening the Dialogue

 • PlayfUlness

 • INspiration

 • Permanent “UnDer construction” -mode

The SOUND-concept

Dynaaminen Organisaatio -malli (DOM)

Dynaaminen Organisaatio -malli tarjoaa organisaatioille erilaisen kiintopisteen uudistumiseen. DOM on avoin malli, joka tukee organisaatiosi kulttuurista muutosta ja nostaa johtajuuden, tiimiluovuuden ja yhteistyön uudelle tasolle. 
 

 • Musiikki luo tilan, jossa kaikki ovat läsnä. Täällä ei riitä vain viestin lähettäminen, sen on myös löydettävä perille. 

 • Läsnäolevan tilanteen jatkuva uudelleen arviointi on luonnollinen piirre luovassa ympäristössä.

 • Tiimin luomisvoima kasvaa palkitsemalla myös idean edelleen kehittäjiä idean keksijöiden lisäksi. 

DOM

Haluatko kuulla lisää?

Räätälöimme ohjelman juuri Sinun tarpeisiisi sopivaksi
 


Kokemuspaja työyhteisön ryhmäyttämiseen, yksiköiden väliseen tutustumiseen ja hauskaan luovaan kokeiluun. Sopii hyvin yksittäin tai esim. koulutus- ja strategiapäivän osaksi | 1-3 tuntia.


Masterclass uusien henkilökohtaisten ja koko yhteisön taitojen kehittämiseen sekä kognitiivisten että kokemuksellisten metodien pohjalta. Painotus opitun integroimisessa työelämään | 1 päivä.


Organisaatiovalmennus johtajuuden ja tiimien toimintakulttuurin uudistamiseen. Prosessimainen työtapa | 3-5 krt työpaja -sarja. Voi sisältää myös henkilökohtaista coachingia.

 

Työskentelemme kaikenkokoisten ryhmien kanssa. Et tarvitse aiempaa musiikillista kokemusta. 

“Talking Drum workshop that started with timid hesitancy turned into fabulous and playful team unifying spectacle.

I would definitely recommend Talking Drum to everyone, especially to the teams with modest Nordic spirit. “

- Secretary General, Ministry of Defence of Estonia

Asiakkaitamme

bottom of page